درباره ما

 بی تردید جامعه معماری و شهرسازی ایران به شدت نیازمند ارتباط تنگاتنگ و تعامل بیشتر نهادهایی است که به عنوان ‏حلقه ای مبتنی بر دانایی و هماهنگ مابین مراکز دانشگاهی و جریان ‏ساخت و ساز ایفای نقش می‌کنند، به گونه ای که بتوان از پتانسیل های این نهادها در جهت پیشرفت معماری و شهرسازی و در مسیر آبادانی میهن عزیزمان گام برداشت. در این راستا ‎موسسه بین المللی معماری، شهرسازی مهراز شهر با این نیت و با اهداف زیر و به همت جمعی از اساتید معماری و شهرسازی ثبت رسمی و تأسیس گردیده است:

* شناسایی نیازهای پژوهشی کشور و انجام طرح‌هاي پژوهشي بنیادی، کاربردی و توسعه ای

* ایجاد بستر مناسب میان متخصصان و متولیان امر معماری و شهرسازی

* انجام طرح های علمی، پژوهشی و تحقیقاتی

* ارائه خدمات فناوري و مشاوره علمي در حوزه های معماری و شهرسازی

* برگزاری همایش ها و کنفرانس های ملی و بین المللی

* همکاری در برگزاری همایش ها و سمینارها

* برگزاری دوره ها و کارگاه­های آموزشی

* برگزاری نمایشگاه­ها، جلسات و نشست های علمی و تخصصی