دعوت به همکاری علمی

موسسه بین المللی معماری، شهرسازی مهراز شهر به منظور استفاده حداکثری از توان پژوهشگران داخلی و خارجی بدین وسیله از کلیه پژوهشگران محترم و توانمند در رشته های عمران، معماری، شهرسازی، برنامه ریزی و مدیریت شهری (صرفا با مدرک تحصیلی دکتری) جهت همکاری علمی به منظور بررسی و ارزیابی مقالات ارسالی به دبیرخانه همایش های موسسه دعوت بعمل می آورد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند ضمن اعلام آمادگی و تکمیل فرم ذیل، رزومه خود را جهت بررسی ارسال نمایند
captcha
بارگذاری مجدد

ارسال یک نسخه به خودتان