کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار

موسسه بین المللی معماری، شهرسازی مهراز شهر در راستاي رسالت ها و فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي خود، اولین کنفراس علمي و تخصصي معماری و منظر شهري پايدار را در سی ام فروردین ماه سال 1393 و با حضور صاحب نظران، انديشمندان، دانشگاهيان، مديران و متخصصان موضوعات معماری و منظر شهری برگزار نمود که محورهای آن به شرح ذیل می باشد. همچنین در دومین کنفرانس که در دوازدهم اردیبشهت ماه سال 1394 برگزاری گردید، با گردهم آوردن صاحب نظران، اندیشمندان، دانشگاهیان، مدیران و متخصصان موضوعات معماری و شهرسازی، ضمن شناخت ماهیت و ویژگی‌های معماري و شهرسازی پایدار با تأکید بر مفاهیمی همچون پایداری و منظر شهری، عناصر سازنده منظر شهری، چگونگی درک منظر شهری، آسیب‌شناسی منظر شهری و ... زمينه مناسبی را برای ارتقاي سطح دانش در پژوهش‌ها و مطالعات این حوزه فراهم آوردیم.

 محورهای کنفرانس :

منظر شهری پایدار
- پایداری و منظر شهری
- تعاريف، مفاهيم و مباني نظري منظر شهري
- تجارب داخلي و خارجي در زمينه منظر شهري
- عناصر سازنده سیما و منظر شهري
- آسيب‌شناسي منظرشهري
- منظر شهرهای سنتی
- منظر شهرهای جدید
- ضوابط و دستورالعمل های منظر و نماهای شهری
- منظر شهری و خاطرات جمعی
- نمادها، نشانه ها و منظر شهري
- فرهنگ، هویت و منظر شهری
- منظر شهری و مسائل اجتماعی
- منظر شهري بافت های فرسوده و تاريخي
- منظر شهري بافت های نوساز
- برنامه ریزی و مدیریت منظر شهری
- منظر شهری و هنرهای تجسمی
- منظر شهرهای اسلامی
- منظر شهرهای ایران
- منظر طبیعی شهر
 
معماری و توسعه پایدار
- مصالح و فرآورده های ساختماني و جايگاه آن در معماري پايدار
- برنامه ريزي انرژي در طرح هاي معماري با نگاه به معماري پايدار
- روش های بهره وري در صنعت ساختمان با رویکرد معماري پايدار
- مصاديق معماري پايدار در معماري بومی و سنتي ايران
- معماري پايدار و ساختمان ‌هاي هوشمند
- نقش معماری در دستیابی به الگوهای ساخت و ساز پایدار
- ارتقای کیفی ساخت و سازهای شهری با رویکرد توسعه پایدار
- معماري پايدار و مقابله با بحران ها و سوانح طبيعي
- هویت اسلامی در نقش آن در معماری پایدار
- جايگاه فرهنگ و رفتارهاي اجتماعي در پديد آمدن معماري پايدار
- تأثیر اقلیم بر معماری بومی و پایدار
- تأثیر مصالح بوم آورد بر معماری پایدار
- روانشناسی محیط با رویکرد معماری پایدار
- اهمیت و تأثیر فرهنگ بر معماری بومی و پایدار
 
شهرسازی و توسعه پایدار
- الگوها و شاخص های توسعه شهری پایدار
- سکونتگاه های بومی و توسعه شهری پایدار
- ناپایداری شهری و عوامل مؤثر بر آن
- سياست‌ هاي ملي و منطقه ‌اي و توسعه شهري پايدار
- حكمروايي شايسته و مشاركت مردمي در توسعه شهري پايدار
- شهرهاي جديد و توسعه شهري پايدار
- تجارب توسعه شهري پايدار در ايران و جهان
- توسعه صنعت گردشگري در جهت توسعه شهري پايدار
- الگوهای کالبدی و غیرکالبدی توسعه شهر ایرانی- اسلامی
- شهرهاي مجازي، الكترونيكي، هوشمند و توسعه پایدار
- شهرهای کوچک، میانی و توسعه پایدار
- مدیریت شهری و نقش آن در توسعه پایدار
- اقتصاد غیر رسمی و توسعه پایدار شهری
- جغرافیا و توسعه پایدار شهری و روستایی
- حمل و نقل شهری و توسعه پایدار
- زیرساخت های شهری و توسعه پایدار
- شریانهای حیاتی و توسعه شهری پایدار
 
عمران شهری و توسعه پایدار
- مقاوم سازی ساختارهای شهری با رویکرد توسعه پایدار
- بهسازی لرزه ای ساختارهای شهری با رویکرد توسعه پایدار
- توسعه شهری و فناوري های نوين در صنعتی سازی ساختمان
- توسعه شهری و بكارگيري مواد و مصالح بومی پایدار در سازه ها
- دستیابی به الگوهای ساخت و ساز پایدار با بكارگيري مواد و مصالح نوین